Familiesammenføring – hvem kan søge?

Selvom betegnelsen familiesammenføring indeholder ordet “familie”, er det ikke kun familier, der kan søge om familiesammenføring. Betegnelsen dækker også over sammenføring af ægtefæller, faste samlevere, børn og øvrige familiemedlemmer udover børn. Nedenfor kan du læse mere om, hvem der kan søge om familiesammenføring.

Ægtefæller og faste samlevere

Ægtefæller og faste samlevere kan søge om opholdstilladelse på baggrund af reglerne om ægtefællesammenføring. Det gælder for par, hvor den ene har dansk eller nordisk statsborgerskab, og den anden har statsborgerskab i et andet land. Det gælder også for ægtefæller, hvor personen, der bor i Danmark, har fået tildelt opholdstilladelse på baggrund af andet end asyl.

Krav til parterne ved ægtefællesammenføring

For at et ægtepar eller faste samlevere kan få godkendt deres ansøgning, er der nogle krav, de skal opfylde.

For begge parter gælder det, at de skal være mindst 24 år gamle, at deres samlede tilknytning til Danmark skal være større end til et andet land, og at de skal underskrive en erklæring om deltagelse i integration i samfundet.

For den ansøgende part er det et krav, at han eller hun skal bestå en prøve i dansk senest et halvt år efter, at vedkommende har fået tildelt retten til permanent ophold.

For den herboende part gælder det, at han eller hun skal kunne forsørge sig selv og den udefrakommende part, at vedkommende skal råde over en selvstændig bolig, skal kunne garantere økonomisk sikkerhed, skal bo fast i landet og ikke må være dømt for vold mod en tidligere ægtefælle eller børn.

Børn under og over 15 år

Det er også muligt at søge om familiesammenføring med henblik på, at børn skal sammenføres med deres forældre. Betingelserne for hvordan dette skal foregå afhænger blandt andet af, om børnene er under 15 år eller mellem 15 og 18 år.

Krav ved familiesammenføring med børn under 15 år

Skal man søge om familiesammenføring med børn, der er under 15 år, er der en række krav, forældre og børn skal leve op til. Er barnet født af udenlandske forældre i Danmark, og den ene af forældrene har opholdstilladelse i landet, stilles disse krav ikke.

Det er et ufravigeligt krav, at familiesammenføringen ikke må stride mod barnets tarv.

Derudover er kravene til den herboende forælder, at han eller hun enten skal have:

  • Dansk eller nordisk statsborgerskab
  • Opholdstilladelse eller beskyttelsesstatus i Danmark
  • Permanent opholdstilladelse
  • Fået forlænget sin opholdstilladelse
  • Opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold

Derudover skal vedkommende have forældremyndighed eller del i forældremyndigheden over barnet, og så må vedkommende ikke være dømt for overgreb på mindreårige børn.

Til barnet stilles der krav om, at det skal være under 15 år, når ansøgningen indgives, at barnet skal bo hos den forælder, der bor i Danmark, samt at det ikke må have stiftet selvstændig familie i Danmark i form af fast samlivsforhold, ægteskab eller lignende.

Krav ved familiesammenføring med børn mellem 15 og 18 år

Er barnet mellem 15 og 18 år, stilles der andre krav. Det er kun i særlige tilfælde, og hvis helt særlige krav taler for det, at børn mellem 15 og 18 år kan få tildelt ophold på baggrund af familiesammenføring. Der tages blandt andet stilling til hensynet til familiens enhed og barnets tarv, når det skal afgøres, og der tages individuel stilling til de enkelte ansøgninger.

Det er derudover en ufravigelige betingelse, at barnets forælder i Danmark har lovligt ophold i landet, og at vedkommende og dennes ægtefælle ikke er dømt for overgreb på mindreårige børn.

Derudover skal barnet være under 18 år, når ansøgningen om familiesammenføring indsendes, barnet skal komme til at bo hos den herboende forælder, og så må barnet ikke have stiftet selvstændig familie.

Øvrige familiemedlemmer

Familiesammenføring for øvrige familiemedlemmer dækker over alle andre familiemedlemmer end børn og ægtefæller. En sammenføring med øvrige familiemedlemmer kan kun blive godkendt, hvis et afslag ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser.

Få hjælp til familiesammenføring med ægtefæller, børn eller andre familiemedlemmer her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *