Udenlandsk medarbejder: Hjælp til arbejdsgivere

Hvis du som arbejdsgiver skal ansætte en udenlandsk medarbejder, er der nogle ting, du skal tage højde for, før medarbejderen kan gå i gang med sit arbejde. Som udgangspunkt skal alle udlændinge – med mindre de er nordiske statsborgere, EU/EØS-borgere eller tilhører en bestemt gruppe – have en arbejdstilladelse for at tage arbejde i Danmark.

Hvad er en arbejds- og opholdstilladelse?

En arbejdstilladelse er en tilladelse, som gives til udlændinge, som skal arbejde i et land, hvor de ikke er statsborgere. Skal en udenlandsk statsborger arbejde i Danmark, skal vedkommende derfor have en arbejdstilladelse.

Der gælder dog andre regler, hvis der er tale om en person med statsborgerskab i Norden eller i et EU- eller EØS-land, eller hvis man er en del af en bestemt gruppe. Dette uddybes senere i artiklen.

Få hjælp til eller læs mere om arbejdstilladelser på arbejdstilladelser.dk.

I nogle tilfælde er et visum tilstrækkeligt

I nogle få tilfælde er det tilstrækkeligt, at medarbejderen har et visum, som giver ret til ophold i Danmark i max tre måneder. Det er dog kun følgende aktiviteter, medarbejderen må deltage i eller udføre:

 • Undervise
 • Modtage undervisning
 • Deltage i møder
 • Deltage i forhandler
 • Deltage i briefing
 • Oplæring
 • Instruktion

Ovenstående betegnes som arbejdsrelaterede aktiviteter, hvilket er en af de store forskelle på et visum på en arbejds- og opholdstilladelse.

Derudover findes montørreglen, som dikterer, at man på et visumbesøg må reparere og installere maskiner, programmer, udstyr og lignende i Danmark, hvis man arbejder i en udenlandsk virksomhed, som har leveret det pågældende til en dansk virksomhed.

Statsborgere fra Norden og et EU/EØS-land

Der gælder andre regler for personer, der har statsborgerskab i et af de nordiske lande eller i et EU- eller EØS-land.

Som nordisk statsborger kan man frit rejse ind i Danmark og opholde sig i landet, studere eller arbejde på ubestemt tid. Er dette tilfældet, skal medarbejderen ikke søge om lov til at arbejde.

Også statsborgere fra EU- eller EØS-lande eller Schweiz har ret til at arbejde i Danmark uden at søge om arbejdstilladelse. De skal dog søge om registreringsbevis hos Statsforvaltningen senest tre måneder efter, de er ankommet til Danmark. Derudover er det et krav, at de skal kunne forsørge sig selv.

Grupper, der er fritaget for kravet om arbejdstilladelse

Enkelte grupper er, på grund af deres særlige situation eller erhvervsområde, helt fritagede fra at skulle søge om tilladelse til at arbejde i Danmark. Det gælder for følgende tredjelandsstatsborgere:

 • Professionelle bestyrelsesmedlemmer – hvis de opholder sig højst 40 dage i Danmark ud af et år for at udføre jobbet som bestyrelsesmedlem
 • Udenlandske diplomater med bopæl i Danmark og andre med lignende diplomatiske rettigheder. Det samme gælder for medfølgende familiemedlemmer og eventuelle medhjælpere, der er ansat i den personlige husholdning
 • Personale i udenlandske tog og biler i international trafik
 • Personale på danske lastskibe i international trafik, som inden for et år lægger til dansk havn eller værft højst 25 gange

Grupper, som kan nøjes med at søge om et visum

Personer, der tilhører en af nedenstående grupper, behøver ikke at søge om arbejdstilladelse, hvis deres ophold varer under tre måneder. Til gengæld skal de søge om visum – med mindre de er borgere i et land, der ikke er visumpligtigt.

 • Forskere og foredragsholdere, som er blevet indbudt til at undervise eller holde foredrag
 • Udlændinge, der er blevet inviteret til at arbejde som forskere eller gæsteforskere i samarbejde med en virksomhed eller et universitet
 • Udlændinge, som skal deltage i et udvælgelsesforløb på et universitet, da vedkommende er en potentiel ph.d. studerende på dette
 • Kunstnere, musikere eller andre artister, som har større betydning for en væsentlig kulturel begivenhed
 • Udenlandske repræsentanter fra et udenlandsk firma eller selskab, som er på forretningsrejse med henblik på at skabe aftaler om køb eller salg af en ydelse eller et produkt
 • Montører, instruktører eller konsulenter, som skal udføre opgaver i et firma, der leverer maskiner, udstyr eller lignende
 • Professionelle idrætsudøvere eller trænere, som skal deltage i en stor sportslig begivenhed eller en prøvetræning i Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *