Regler vedrørende børnepenge

Børne- og ungeydelsen er en økonomisk ydelse, som gives til alle familier, hvor der er børn eller unge under 18 år. Ydelsen bliver automatisk udbetalt til moderen hvert kvartal. Tidligere var børne- og ungeydelsen ikke afhængig af indkomst, men siden 2014 har forældre med et individuelt topskattegrundlag på over 749.000 kroner fået sat deres indkomst ned med 2% af det beløb, som overstiger 749.000 kroner.

Børne- og ungeydelse i 2017 og 2018

Det præcise beløb, som gives i børne- og ungeydelse, bliver løbende justeret i forhold til den procentvise stigning i forbrugerprisindekset. Dermed er købekraften i det beløb, som forældre får udbetalt, altid det samme.

I 2017 og 2018 er ydelserne som følgende:

Børn fra 0-2 år 4.491 kroner pr. kvartal
Børn fra 3-6 år 3.555 kroner pr. kvartal
Børn fra 7-14 år 2.796 kroner pr. kvartal
Unge fra 15-17 år 932 kroner pr. kvartal

Der tages her forbehold for eventuelle ændringer, og beløbene bør umiddelbart ses som vejledende.

Tilskud til børne- og ungeydelsen for enlige forsørgere

Under specielle forudsætninger er det muligt at få tilskud til børne- og ungeydelsen. Du kan blandt andet både få et ordinært og ekstra børnetilskud, hvis du er enlig forsøger og bor alene med dine børn.

I 2017 er disse tilskud:

Ordinært tilskud 1.385 kroner pr. kvartal pr. barn
Ekstra tilskud 1.412 kroner pr. kvartal pr. familie

Som enlig forsørger vil man få begge tilskud på én gang. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ekstra tilskud kun gives én gang uanset antallet af børn.

Flerbørnstilskud

Der er mulighed for flerbørnstilskud til forældre, som har fået tvillinger, trillinger mv. Tilskuddet gives indtil børnene fylder 7 år og gives til de børn, som er ud over det første. Det vil sige, at der eksempelvis gives tilskud til ét barn, hvis der er tale om tvillinger.

I 2017 er flerbørnstilskuddet på 2.284 kroner pr. kvartal pr. barn. Flerbørnstilskuddet gælder desuden også, hvis der er tale om adopterede tvillinger eller trillinger.

Tilskud til forældre under uddannelse

Der gives også ekstra tilskud til familier, hvor minimum én forældre er under uddannelse. Hvis begge forældre er under uddannelse, gives der to tilskud.

Tilskuddet til forældre under uddannelse udgøre i 2017 en udbetaling på 1.819 pr. kvartal for hver forældre, som er under uddannelse.

Tilskud ved adoption

I Danmark gives der ud over børnepenge også økonomisk støtte ved adoption af et barn fra et andet land. Beløbet er ikke tiltænkt til at kunne dække alle udgifter ved en adoption, men derimod bare nogle af dem. Der er tale om et skattefrit éngangsbeløb, som i 2017 er på 52.615 kroner pr. barn.

Hvis du vil vide mere om børne- og ungeydelsen, kan du selv læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Du kan se mere her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *