Sådan er du dækket ind med det blå sygesikringskort

I 2014 blev der vedtaget gennem finansloven at det gule sygesikringskort ikke længere dækkede rejsesygeforsikringen pr. 1 april. Det betyder at man ikke længere er dækket på samme måde, som man plejede at være.

I stedet indførte man det blå EU-sygesikringskort, der kan dække når du rejser i alle EU-lande, samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Dog er det vigtigt at bide mærke i, at når man rejser med det blå sygesikringskort er man ligestillet med borgerne på rejsedestinationen. Altså gælder der samme vilkår for dig som for borgerne i det pågældende land.

 

Hvad kan det betyde for dig som borger?

I og med at du er ligestillet med det andet lands borgere, så er du underlagt de samme rettigheder og forpligtelser. Det betyder at hvis du bliver syg og skal modtage behandling, så kan du risikere at skulle betale for dele af behandlingen selv. Det kan løbe op i 30-40 procent alt afhængig af landet og behandlingens art.

Du kan dog sagtens sikre dig mod at ende i denne situation, hvis du sørger for at tegne en almen rejseforsikring, der dækker dig mod akut sygdom og andre problemer på rejsen. Det er dog vigtigt at sikre sig, at rejseforsikringen dækker i det land du rejser til.

 

Hvad dækker det blå sygesikringskort helt konkret?

Med det blå sygesikringskort får du dækket udgifterne til læge- eller sygehusbehandling på din destination. Det vil sige hele EU, samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein.

Dog skal du bide mærke i at det blå EU-sygesikringskort kun dækker dig, hvis du benytter en behandler eller hospital der er dækket af landets offentlige sygesikring. Det vil sige at du ikke er dækket, hvis det er en privat klinik eller et privathospital. Der skal du selv betale for den fulde behandling, på lige fod med landets egne borgere. Dermed er der en betydelig begrænsning ved det blå sygesikringskort. Men som tidligere beskrevet, så kan du sikre dig mod denne situation ved at tegne en privat rejseforsikring. På den måde er du sikret mod akut sygdom eller behov for hurtig behandling.

Da du er ligestillet med landets borgere vil det være en god ide, at du læser op på hvad de forskellige lande har af vilkår, før du tager afsted. Således vil du vide hvor megen egenbetaling, der er i det pågældende land. Det er godt at vide ved f.eks. en kør-selv ferie, hvor du køre gennem Tyskland, Østrig og Schweiz. Så husk at forberede dig hjemmefra.

Når du vender tilbage til Danmark skal du selv sørge for at søge om refusion, hvis du har modtaget behandling på din rejse, hvilket kan være enormt anstrengende, fordi de forskellige lande har forskellige regler.

Det anbefales at du altid tegner en privat rejseforsikring, så du udover at være dækket af det blå EU-sygesikringskort også er dækket på alle andre områder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *