Opsigelse af medarbejdere

De fleste arbejdsgivere har en fornemmelse af, hvornår man kan opsige medarbejdere, og hvornår man skal passe på. Det kommer f.eks. ikke bag på nogen, at man skal være forsigtig, hvis man ønsker at opsige en gravid medarbejder, lige som de fleste er klar over, at tyveri fra arbejdspladsen kan medføre en bortvisning uden advarsel. 

Men ved du, at det er muligt at opsige gravide medarbejdere, når blot opsigelsen hverken helt eller delvist er begrundet i graviditeten eller udsigten til, at medarbejderen skal holde orlov? Det er dog arbejdsgiver, der skal bevise, at graviditeten hverken helt eller delvist har spillet noget rolle i beslutningen om at opsige medarbejderen.
Kan arbejdsgiver ikke løfte denne bevisbyrde, koster det en godtgørelse, som kan være op til et års løn, hvis medarbejderen har flere års anciennitet.
På samme måde skal du også være opmærksom på, at selvom du er sikker på, at en medarbejder har taget af kassen, så kan du kun bortvise medarbejderen, hvis du har dokumentationen i orden – ellers risikerer du at skulle betale både godtgørelse og erstatning.
Er du i tvivl om, hvorvidt grundlaget for opsigelsen eller bortvisningen af en medarbejder er i orden, kan du starte med at orientere dig i Opsigelsesguiden [LINK], hvor mange af de mest almindelige opsigelsesgrunde og betingelserne for at bringe dem i spil i den konkrete situation gennemgås.
I Opsigelsesguiden kan du også læse om, hvilke regler du skal følge, hvis du har brug for at foretage en større afskedigelsesrunde. Der gælder nemlige særlige regler og pligter, hvis du skal opsige medarbejdere i større omfang.
Til gengæld bliver kravene til den enkelte opsigelse mindre strenge, og der skal således “mindre til”, før du kan opsige en medarbejder i forbindelse med nedskæringer eller omstruktureringer. Du kan således næsten frit vurdere, hvem der bedst kan undværes i den fremtidige drift og dermed, hvem der skal opsiges. Men husk, at der også i denne situation gælder særlige regler i forhold til gravide og medarbejdere med et handicap.
Derudover kan du i Opsigelsesguiden læse om, hvad konsekvensen af en uberettiget opsigelse eller bortvisning er – det afhænger nemlig af, hvilken beskyttelse medarbejderen er omfattet af, medarbejderens anciennitet og om medarbejderen er blevet opsagt eller bortvist.
Du kan også læse om, hvordan du beskytter dig bedst muligt mod et efterfølgende krav fra en opsagt medarbejder, hvilke procedurer det kan være nødvendigt at følge, og hvordan du beskytter din forretning mod nuværende medarbejdere inden de fratræder – nemlig gennem en konkurrenceklausul eller en kundeklausul.
Og så kan du læse om, hvilke rettigheder og forpligtelser både du og din medarbejder har under opsigelsesperioden og i forbindelse med medarbejderens fratræden. Det kan hjælpe dig med at træffe et valg om, hvorvidt medarbejderen skal afholde ferie i opsigelsesperioden, om medarbejderen skal fritstilles, og om medarbejderen har ret til bonus, når han eller hun fratræder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *