Sådan får du højere karakterer i gymnasiet

Det samlede karaktersnit i gymnasiet har en afgørende betydning for, hvor bredt et udvalg du har af videregående uddannelser. Det kan derfor godt betale sig at klemme ballerne sammen i disse tre år af dit liv. I denne artikel vil vi give dig en guide til, hvordan du kan forbedre dine karakterer i løbet af dine 3 år i gymnasiet.

Fokuser på fag, der skal afsluttes

Det første råd vi vil give dig i denne guide er, at du hovedsageligt skal fokusere på de fag, som du skal afslutte det pågældende år. Hvis du er HHX-studerende, er det ofte Samfundsfag C, der skal afsluttes i 1.G og hvis du er STX studerende kan det afsluttende fag være billedkunst eller drama. Det er først og fremmest dét fag, du skal prioritere fremfor dine A-fag, som først afslutter efter 3 år. Det samme gælder i 2.G, hvor mange afslutter Matematik B.
Denne er et strategisk klogt valg, da du ikke drukner i forestillingen om, at du skal være helt perfekt i alle fag, da det hurtigt kan gå hen og blive stressende og overvældende. Ved at fokusere på nogle få fag, vil det blive meget nemmere at overskue, og det vil afspejle dit endelige eksamensbevis.

Gør opmærksom på dig selv i timerne

Vi kan ikke komme udenom det. Det er udelukkende læreren, som bestemmer hvilken karakter, du skal have. Det nytter derfor ikke noget, at du går ud fra at læreren ved, at du kan finde ud af pensum, hvis du ikke gør opmærksom på dig selv i timerne.
Mange kan godt have en angst for at række hånden op i timerne, hvilket hurtigt kan hæmme dem fra at få en højere karakter. Det er dumt at brænde inde med svaret på lærerens spørgsmål uden at have modet til at række hånden op. Prøv at sæt nogle mål for dig selv til hvert fag. Det kunne for eksempel være du sagde til dig selv: ”Dansk er et fag, jeg har godt styr på, og derfor skal jeg minimum række hånden op 5 gange” eller ”Matematik er et fag, jeg har rigtig svært ved, og derfor er det okay at række hånden op en enkelt gang”.

Spring ikke over hvor gærdet er lavest

Det sidste råd vil vi give dig i denne omgang er, at du ikke skal springe over, hvor gærdet er lavest. Du får ingenting ud af at skrive efter din kloge ven i matematiktimerne eller få din storebror til at lave din engelskaflevering. Du skal til eksamen i stort set alle dine fag, så du kan ligeså godt lære at lave dine lektier og afleveringer selv, så du er bedre stillet til eksamen. Desuden får du en masse feedback, som du kan bruge til yderligere at udvikle dig på det faglige og personlige plan.
Til sidst giver det også et forkert udtryk til læreren, hvis dine afleveringer ligger til et 12-tal, men du i timerne holder din mund helt lukket.
Et sidste lille råd vi vil give dig er også at læse op på, hvad der officielt forventes af dig i de forskellige fag, da det kan give dig en ide om hvad du som minimum skal kunne til en eventuel eksamen. Find de officielle krav på Undervisningsministeriet.

Forhåbentlig kunne du bruge disse tips til at få noget inspiration til, hvordan du kan hæve dine karakterer i gymnasiet.

God fornøjelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *