Udbetaling af feriepenge

Ifølge bekendtgørelsen af lov om ferie har alle danskere uanset job og beskæftigelse ret til ferie. Enten har man primært ret til fuld løn med minimum fem ugers ferie, ellers er man berettiget til feriepenge.
Læs med herunder hvis du er berettiget til sidstnævnte og i tvivl om de gældende forhold herved.

Hvornår optjenes feriepenge?
En lønmodtager optjener feriepenge i et helt kalenderår, hvorefter disse kan stilles til udbetaling og bruges i det efterfølgende ferieår. Dette løber fra den 1. maj til den 30. april., og vil altså sige, at de penge som er optjent mellem 1. januar og 31. december kan gøres brug af i ferieåret fra 1. maj i det efterfølgende år.

Rettigheder
Rettighed til feriepenge dækker både fuldtids- og deltidsansatte, og kommer ej heller an på om man er i en hoved- eller bibeskæftigelse. Feriepenge svarer til 12,5 procent af lønmodtagerens samlede løn, og svarer normalt til minimum fem ugers feire eller 25 feriedage på et ferieår, også svarende til 2,08 feriedage for hver måned der arbejdes. Som lønmodtager har man, i forbindelse med udbetaling af feriepenge, ret til afholdelse af tre ugers sammenhængende ferie – dette kaldes hovedferie. Den resterende ferie kan fordeles henover resten af året som ønsket og i dialog med arbejdsgiver naturligvis.

Udbetaling af feriepenge
Arbejdsgiver er berettiget til at indberette sine ansattes feriepenge til feriekonto eller andre platforme til udbetaling af feriepenge, hvis andet ikke er aftalt i en kollektiv overenskomst. Herunder går lønmodtager selv ind og bekræfter, via NemId, hvornår intentionen om at afholde ferie finder sted, samt hvornår pengene skal udbetales samt om de alle skal sættes til udbetaling på samme tid.

Feriepenge og offentlig ydelse

Som udgangspunkt er man forpligtet til at afholde ferie efter udbetaling af feriepenge. Herunder skal man, hvis man er modtager af offentlige ydelser, tænke sig lidt om. Modtages der offentlig ydelse, skal der meldes ferie til enten a-kasse eller jobcenter, alt efter pågældende situation. Dette skal ske med henblik på at mindske dobbeltforstørrelserne mest muligt, da dette kan være til hinder for feriepengemodtageren selv. Hvis man er studerende, er dette dog intet problem, da feriepenge ikke vil blive modregnet en studerendes SU. Husk dog altid at fastlægge planlagt ferie ved en eventuel arbejdsgiver.

Hvordan planlægges ferien?
Planlæggelse af ferie, aftales i samarbejde med arbejdsgiver. Har du børn, skal arbejdsgiver så vidt muligt imødekomme dine ferieønsker med henblik på at du kan afholde ferie med dit barn/dine børn i forbindelse med skolernes ferier. Er man nyligt ansat, og har man ikke nået at optjene feriepenge hos den pågældende arbejdsgiver, har en lønmodtager altid ret til at afholde ferie for egen regning eller med feriedagpenge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *